Olagliga spelautomater upptäckta

Den senaste tiden har olagliga spelautomater hittats på flera platser i Sverige. Ägarna till dess har kunnat göra stora pengar.

Spelautomater anses vara extra problematiska ur social synpunkt. Jämfört med andra spelformer anses den som spelar automatspel löpa större risk att utveckla ett problematiskt spelande, eller rent av spelberoende. Det är av denna anledning som lagstiftningen kring automater skiljer sig från det regelverk som omfattar andra typer av spel. Det finns en speciell lag, lagen (1986:636) om anordnande av visst automatspel, som reglerar denna typ av spel.

Det är tillåtet att anordna lotterier, vilket är en viktig inkomstkälla för många föreningar, men staten har monopol på spelautomater. Det är dock ett mycket lukrativt monopol, som utmanas från många håll. Nyligen upptäcktes olagliga spelautomater på flera håll i Sverige: sex stycken i Sundsvall, tre i Karlstad, två i Säffle och sex stycken i Karlshamn. Automaterna i Karlshamn hade placerats ut av en man från Sölvesborg, som delade på inkomsten från dem med en man från Göteborg. Göteborgaren var även den som hade skaffat fram spelautomaterna. Enligt åtalet drog de två männen sammanlagt in 130 000 kronor på automaterna under hösten 2013.

Automater av detta slag hittas ofta i kiosker och på restauranger, där de utgör en viktig inkomstkälla. Detsamma gäller lagliga automater, s.k. Vegas-maskiner som ägs av Svenska Spel. Även dessa är många gånger skillnaden mellan att gå med plus eller att tvingas stänga för krögare. Detta trots att Svenska Spels regelverk säger att inkomsterna från spelandet endast ska vara ett komplement till inkomsterna från försäljning av mat och dryck.

Med detta i åtanke kan man fråga sig om staten över huvud taget ska placera ut spelautomater. Om de är så farliga som det sägs är det väl snarast negativt för folkhälsan, och om reglerna inte efterlevs bör man åtminstone göra en grundlig utredning. Visst går det att spela på virtuella spelmaskiner på nätet, men de som gör detta är för det mesta nyktra. Detsamma gäller inte för spel på Vegas-maskiner.